top of page

MVDr. Romana Šamajová

Veterinární lékařka

Štúdium veterinárnej medicíny som úspešne absolvovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v júni 2023. Už počas svojich študentských čias som sa snažila načerpať čo najviac praktických skúseností v odvetví medicíny hospodárskych a spoločenských zvierat. Počas štúdia a aj po jeho ukončení sa neustále vzdelávam a svoje teoretické znalosti rozširujem absolvovaním veterinárnych kongresov, webinárov a seminárov.
Svoj voľný čas venujem behu a nášmu novému prírastku, fenke Bourbonského ohaře, Abare.

604489477

MVDr. Romana Šamajová
bottom of page